Menu
het VlinderHuys

Compassietraining

Mindful…..en nu?
Compassietraining, een vervolg op mindfulnesstraining

Veel mensen hebben de weg naar aandachttraining, mindfulness, gevonden de afgelopen jaren. Het is al lang niet meer de hype waar critici het voor versleten, maar biedt de mogelijkheid opmerkzamer en bewuster te leven. De vele honderden wetenschappelijke studies bevestigen  dat de kwaliteit van leven hierdoor aantoonbaar toeneemt.

De training blijkt echter niet voor iedereen voldoende te zijn om hardnekkige patronen, zoals schuld, schaamte en zelfkritiek, te leren hanteren. Zo blijven er innerlijke stressoren aangejaagd, die een mildere en vriendelijke houding naar jezelf (en je omgeving) in de weg blijven staan.

Compassietraining is een training die verder bouwt op de mindfulnessvaardigheden, maar waarin ook nieuwe oefenvormen worden geïntroduceerd. Zo wordt er bijvoorbeeld in oefeningen meer gebruik gemaakt van het voorstellingsvermogen.

 

Wat is compassie
Compassie (of: mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en bereidheid om daarin verantwoordelijkheid te nemen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van compassietraining.

De pioniers in de compassietraining zijn de Amerikanen Kirstin Neff en Christopher Germer. De Nederlandse training, compassievol leven (MBCL) is ontwikkeld door Erik van den Brink (psychiater in Groningen) en Frits Koster (mindfulness- en meditatieleraar).

Bij de laatsten hebben Gerdine van Nieuwpoort en Henk Willems, de trainers  van Mindfulnesswerkt, hun scholing gevolgd.

Waarom compassie beoefenen?
Veel mensen in onze cultuur hebben een lage dunk van zichzelf en kunnen gebukt gaan onder zelfverwijten of gevoelens van schaamte. Ze kunnen somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor zichzelf en anderen te ervaren. Ze kunnen vluchten in isolement of zich storten in bezigheden en relaties die hen niet echt voldoening geven. Gesprekstherapieën bieden niet altijd een oplossing. Soms geven zij wel inzicht, maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (‘ik snap het wel, maar voel het niet’.) Juist dan valt compassietraining te overwegen, waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren.

Praktisch
Ook deze training bestaat uit 8 bijeenkomsten, van ca. 2 uur en een kwartier, en een langere stiltebijeenkomst. Omdat de training een vervolg is op de mindfulnesstraining dienen de deelnemers die te hebben gevolgd, dan wel anderszins voldoende meditatie-ervaring te hebben opgedaan.
Vooraf vindt een individueel kennismakingsgesprek plaats met de trainers.   

 

Data compassiestraining: nieuwe data volgen nog. 

 

Zie voor ons aanbod onze website www.mindfulnesswerkt.nl of mail voor verdere informatie naar info@mindfulnesswerkt.nl