Activiteiten van het Huys – Stadsverlichting

Stadsverlichting

Stadsverlichting is een initiatief om een cultuur van verlichting te stimuleren. Om dit mogelijk te maken, worden mensen gevraagd om hun huiskamers open te stellen voor meditatie of om een huiskamer te bezoeken.

Als mensen samen stil zijn, hebben zij een harmoniserend effect op hun omgeving, zo blijkt uit onderzoek. In steden waar regelmatig wordt gemediteerd, is er minder criminaliteit, is het minder druk op de spoedeisende hulp en zijn minder verkeersongevallen. Voor een betere wereld hoef je de straat niet op. Je bent effectiever als je samen stil bent. In een tijd van verharding, individualisme en elkaar buitensluiten, wil Stadsverlichting een huiskamercultuur van samenhorigheid stimuleren: oases waar mensen welkom zijn voor een uur stilte, liefde en ontspanning, zodat zij zich weer thuis kunnen voelen – bij zichzelf, elkaar en in hun leefomgeving.

Hoe werkt het?
Elke tweede zondag van de maand wordt in 1010 huiskamers gemediteerd tussen 20.00 en 21.00 uur, ook het VlinderHuys stelt haar Huyskamer hiervoor ter beschikking. Daarnaast hebben sommige huiskamers ook een eigen agenda. Wanneer je je aanmeldt bij een huiskamer, ontvangt de bewoner automatisch een mail van jou. Zonder tegenbericht kun je er vanuit gaan dat je welkom bent.

Tijdens de Huyskamerbijeenkomsten komen mensen tussen 19.45 en 20.00 uur in stilte binnen. Om 20.00 uur start de meditatie van een uur. Na afloop van de meditatie gaan mensen vaak in stilte weer weg, maar je kunt ook ervaringen uitwisselen.

Data:  Zie de agenda voor actuele data
N.B. vanaf 14 juni begint Stadsverlichting weer met maximaal 10 deelnemers. Opgave is verplicht.
Tijd: van 20.00 tot 21.00 uur. Zaal open vanaf 19.45 uur
Bijdrage:  dit is landelijk een gratis uur
Begeleiding: Gert Barf
Aanmelding: www.stadsverlichting.nu

Stichting het VlinderHuys
wij zijn gestopt met onze activiteiten.

coordinator@hetvlinderhuys.nl

privacybeleid