het VlinderHuys – Aanvraag ANBI-status

Aanvraag ANBI status

Het Bestuur van de Stichting het VlinderHuys onderzoekt hoe de ANBI-status met succes kan worden aangevraagd. Deze zogenaamde ANBI-status, Algemeen Nut Beogende Instelling, biedt een grotere zekerheid aan alle instellingen en individuen die het VlinderHuys een warm hart toedragen en financieel willen ondersteunen.

De volgende informatie ondersteunt de aanvraag.

 • De naam van de instelling is: Stichting het VlinderHuys opgericht op 30 maart 2017 en formeel van start gegaan op 1 april 2017.
 • Het fiscale nummer van de Stichting is: RSIN 857444542
 • Het doel van de Stichting is het bevorderen van de sociale en spirituele bewustwording over het leven, en om mensen daarin te inspireren en te bekrachtigen op emotioneel, spiritueel, mentaal en fysiek niveau.
 • De contact gegevens van de Stichting zijn te vinden op de website via CONTACT in het hoofdmenu.
 • Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de oprichters van de Stichting, welke benoemd zijn voor een periode van 3 jaar.
 • Het bestuur kent thans drie leden, te weten:
  – Theo Kolman, voorzitter
  – Maria Boekhout, secretaris
  – Hans Staal, penningmeester
 • Het bestuur van de Stichting heeft een Beleidsplan 2017 – 2022 opgesteld.
 • De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden.
 • De bestuursleden kunnen voor uitvoerende werkzaamheden, waarbij hun professionele kwaliteiten worden ingezet, een vergoeding ontvangen.
 • Het eerste boekjaar van de Stichting loopt van 1 april 2017 tot en met 31 december 2017. Vervolgens houdt de Stichting het kalenderjaar als boekjaar aan.
 • De voorgenomen activiteiten worden aangekondigd via de website.
 • Een formeel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording worden gepubliceerd uiterlijk 6 maanden na het verstrijken van het boekjaar (Oprichtingsakte artikel 8.5)

Jaarverslag 2018

Stichting het VlinderHuys
wij zijn gestopt met onze activiteiten.

coordinator@hetvlinderhuys.nl

privacybeleid