het VlinderHuys – visie Stichting het VlinderHuys

Visie Stichting het VlinderHuys

In het huidige tijdsgewricht zoeken mensen weer naar ‘de gemeenschap’ waarin naast het leveren van een economische bijdrage meer ruimte gevonden kan worden voor persoonlijke ontwikkeling. Sinds het loslaten van vermeende zekerheden voortkomend uit een eeuwenlange traditie van religie, wetenschap, industrialisering en globalisering en daarmee gepaard gaande individualisering, groeit nu weer het verlangen naar nieuwe vormen van gemeenschap waarbij de innerlijke kern van ieder individu het uitgangspunt is. Daarin willen wij elkaar vinden en erkennen.

Missie: Stichting het VlinderHuys wil sociale en spirituele bewustwording over het leven bevorderen en mensen daarin inspireren en bekrachtigen op emotioneelspiritueel, mentaal en fysiek niveau. Stichting het VlinderHuys heeft de intentie om mensen een plek te bieden waarin mensen verenigd zijn in het onderzoeken van de verbinding tussen mens, aarde en geestelijke wereld en hun unieke plek daarin.

Aanbod: Het VlinderHuys biedt hiervoor enerzijds activiteiten aan die vanuit het cursuscentrum door individuele, zelfstandige docenten worden aangeboden en anderzijds door activiteiten van het Huys die vanuit het Huys zelf georganiseerd worden. Deze non-profit activiteiten op zondag, feestdagen en woensdag zijn bedoeld om stilte, ontspanning en samenzijn zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te maken. Deze activiteiten worden gedragen door vrijwilligers. Het VlinderHuys heet iedereen die deel wil nemen aan cursussen/workshops vanuit het cursuscentrum en iedereen die deel wil nemen aan activiteiten van het Huys van harte welkom en ook een ieder die eens langs wil komen om lekker in het gras te liggen. Iedereen die soms of regelmatig in het Huys komt heten wij welkom als Huysgenoot.

Vriend van het Huys: Wil je Stichting het VlinderHuys ondersteunen als donateur dan ben je van harte welkom als Vriend van het Huys. Voor €7,50 per maand ondersteun je het VlinderHuys en maak je de activiteiten van het Huys mede mogelijk.

Stichting het VlinderHuys
wij zijn gestopt met onze activiteiten.

coordinator@hetvlinderhuys.nl

privacybeleid